Framtidens kylaggregat och värmepumpar

Vi har lång erfarenhet av att utveckla kylaggregat och värmepumpar som använder naturliga köldmedier. Vi kämpar tillsammans med våra kunder för ett bättre klimat genom att erbjuda hållbara och energieffektiva lösningar.

Vi ger aldrig upp

Klimatförändringarna är ett faktum och gör vi inte något idag kommer det snart att vara för sent. Ändå väljer många bort naturliga köldmedier trots att det är en av de viktigaste åtgärderna vi kan göra för klimatet.

Vårt uppdrag är att erbjuda miljövänliga kylaggregat och värmepumpar samt sprida kunskap om naturliga köldmedier och energieffektivitet. Att köpa kylaggregat och värmepumpar som är skadliga för klimatet och som inte kommer vara lagliga om några år är varken ekonomiskt eller bra för vår planet. Vi behöver forma en ny och hållbar branschstandard där klimatet alltid är en självklar del av diskussionerna när man installerar nya kyl och värmepumpsanläggningar.

För vi vet att i framtiden kommer naturliga köldmedier vara det enda valet.

Miljön i fokus

Naturliga köldmedier sedan 2008

Vi såg redan 2008 att något behövde göras i kyl- och värmepumpsbranschen för att minska de skadliga utsläppen på vår miljö. Då började vi jobba dedikerat med propan och har gjort det sedan dess.

Vi har under de senaste 16 åren utvecklat aggregaten till den höga standard de har idag. Det finns ingen annan i Sverige som jobbat dedikerat så länge med Propan, och vi kommer fortsätta kämpa för ett bättre klimat i många många år framöver.

Bli en del av Enrad och gör verklig skillnad för klimatet