Investerare

Den här sidan är till för dig som är, eller vill bli investerare. Här finns bolagsinformation, rapporter och annan information som du kan ha nytta av. Undrar du något mer är du varmt välkommen att kontakta oss.

Styrelse

Mats Åström, f. 1965

Styrelseordförande

Civilekonom samt gymnasieingenjör, maskin. Tidigare erfarenhet innefattar chefsroller på bland andra Prevas, Rejlers, Sandbäckens samt Nordic Climate Group. Oberoende utifrån bolagets majoritetsägare.

Jörgen Rogstam, f. 1969

Styrelseledamot

Rogstam har en Teknologie Licentiatexamen med inriktning mot energi- och kylteknik vid Kungliga tekniska Högskolan. Idag är han verksam som vd för konsultföretaget EKA, främst med uppdrag inom energieffektivisering av kyl- och värmesystem. Tidigare erfarenhet innefattar chefsroller på bland andra IUC numera INSU, Delphi Automotive Systems och Electrolux Home Products, med fokus på forskning- och utveckling av kyl- och värmepumpprodukter.

 

Andreas Bäckäng, f. 1977

VD och styrelseledamot

Bäckäng har lång erfarenhet av att bygga verksamhet och expandera både nationellt och internationellt. Han har varit verksam inom branscher som TPL, konfektion, medicinteknik och industri i ledande befattningar. Drivit egna bolag inom medicinteknik, tidigare koncernen Care of Sweden AB.

 

Jens Helgesson, f. 1966

Styrelseledamot

Studier i Naturvetenskap och företagsekonomi och sedan 1989 anställd vid Weland Stål AB, främst i rollen som inköpschef. Representerar även Weland i andra styrelser i bolag där Weland valt att engagera sig.

 

Viktiga datum för året

2024-04-26 – Delårsrapport Q1

2023-05-23 – Årsstämma

2024-08-30 – Halvårsrapport Q2

2024-10-25 – Delårsrapport Q3

2025-02-28 – Bokslutskommuniké 2024