Naturliga köldmedier

I framtiden kommer naturliga köldmedier vara det enda valet. Att ställa om redan nu är en av de viktigaste sakerna du kan göra för vårt klimat. Här kan du läsa mer om naturliga köldmedier och vad f-gasförordningen innebär.
Påverkar inte växthuseffekten-icon

Påverkar inte växthuseffekten

Syntetiska köldmedier har en stor påverkan på växthuseffekten. Genom att byta ut mot naturligt gör du världen en stor tjänst.

Godkänd av EU-icon

Godkänd av EU

F-gasförordningen innebär att EU fasar ut köldmedier med hög miljöpåverkan. I framtiden kommer naturliga köldmedier vara det enda som finns kvar.

Många ställer om-icon

Många ställer om

Många har upptäckt fördelarna med naturliga köldmedier. Konsumenter vill se miljövänliga val, och genom att göra omställningen redan nu ligger ditt företag i framkant.

Vad är naturliga köldmedier?

Naturliga köldmedier har använts i kyl- och värmepumpar i över hundra år. Eftersom de har väldigt goda termodynamiska egenskaper ger de också god effekt. De vanligaste naturliga köldmedierna är propan R290, isobutan R600a, propen 1270, ammoniak R717 och koldioxid R744. På Enrad använder vi propan, propen och isobutan i våra aggregat.

 

I mitten av 1900-talet gick många branschaktörer ifrån naturliga köldmedier på grund av riskerna med höga tryck och brandfarlighet. Det skapades en rädsla eftersom aggregaten på den tiden inte var säkra nog och man helt enkelt inte hade kompetens och kunskap att handskas med naturliga köldmedier. Istället började man använda så kallade f-gaser. Många upplevde dem som säkrare och enklare att hantera. Tyvärr har de den stora nackdelen att de är väldigt skadliga för klimatet. 2015 beslutade EU därför att f-gaser ska fasas ut enligt den så kallade f-gasförordningen.

 

Tack vare dagens teknik och bättre kunskap kan vi återigen använda naturliga köldmedier på ett säkert sätt. Forskningsprojekt som exempelvis Project Drawdown pekar på användandet av naturliga köldmedier som en av de viktigaste delarna i att bromsa klimatförändringarna. Genom att välja naturliga köldmedier får du en energieffektiv lösning som dessutom bidrar till en bättre planet för framtida generationer.

I takt med att det den totala mängd koldioxidekvivalenter på sålda f-gaser justeras ner, kommer allt fler köldmedier med höga GWP värden i förhållande till årsmedelvärdet successivt att påverkas. I ett första skede med prisökningar och med största sannolikhet därefter med brist.

alltomfgas.se

Vägledning vid val av köldmedium

Den uppdaterade f-gasförordningen har trätt i kraft och Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har därför släppt en ny version av ”Vägledning vid val av köldmedium”. Vår bransch kommer behöva ställa om snabbare än tidigare planerat och vi rekommenderar verkligen att ni läser den här vägledningen. Behöver ni hjälp att göra verklighet av vägledningen så finns vi här. Vi har över 15 års erfarenhet av naturliga köldmedier och branschens främsta experter som kan hjälpa er vidare.

Köldmediers påverkan på klimatet

Köldmediers påverkan på klimatet mäts med ett så kallat GWP-värde (Global Warming Potential). GWP-värdet mäts med en så kallad koldioxidekvivalent, för att ge ett exempel så har Propan R290 GWP-värdet 1. Det innebär att 1 kg utsläppt propan motsvarar 1 kg utsläppt koldioxid, d.v.s. försumbart för klimatet. Det här kan jämföras med exempelvis köldmediet R404A som har 3922 i GWP-värde. Här motsvarar 1 kg nästan 4 ton koldioxid.

Vanligtvis mäts GWP-värdet över en 100 års period. Men om vi ska klara av att bli klimatneutrala till år 2050 måste vi mäta över en 20-års period. Vi har inte 100 år på oss och övergången till naturliga köldmedier behöver ske nu. I tabellen kan du se en väsentlig skillnad mellan mätning över 100 år och mätning över 20 år. Läs mer om GWP i vår kunskapsartikel.

Här finns en fullständig version av listan med äkta GWP där du kan läsa mer om vad det innebär.

 

Köldmedium GWP 100 år Äkta GWP 20 år
HFC/HFO 570-4200 1660-6600
CO2 1 1
Propan <1 <1
NH3 0 0
R404A 3922 6600
R134A 1430 4140

 

Vanliga frågor om naturliga köldmedier

Är det säkert med propan?

Att använda propan har sedan gammalt ett rykte om att vara brandfarligt. Men med den säkra hanteringen, vår långa erfarenhet och de moderna aggregat vi använder idag är det ett säkert alternativ.

Är det svårt att installera aggregaten?

Enrads produkter är gjorda för att passa med nya och gamla anläggningar. Installationen är därför snabb och smidig med enkla byten av komponenter.

Måste jag använda naturliga köldmedier?

EU håller just nu på att fasa ut f-gaser helt och hållet eftersom det visat sig göra stora avtryck på klimatet. Inom några år kommer naturliga köldmedier vara det enda valet.

Är det dyrt?

Naturliga köldmedier kostar lite mer än f-gaser. Men eftersom aggregaten är energieffektiva och byggda för lång hållbarhet, jämnar det ut sig till slut ändå.

Vilka naturliga köldmedier finns det?

Naturliga köldmedium är propan, CO2 och ammoniak, där propan har det lägsta verkliga GWP-värdet. Vi använder propan och propen för att egenskaperna är bäst i temperaturerna -8 till +60.

Vad är f-gas­förord­ningen?

F-gasförordningen är en förordning av EU som reglerar olika växthusgaser. Den har en stor påverkan på vår bransch eftersom f-gaser används utbrett i kyl- och värmepumpsanläggningar.

Vilka köldmedier förbjuds?

Från 1 januari 2015 har EU beslutat att börja fasa ut alla så kallade f-gaser. Det är köldmedier som har en stor negativ påverkan på miljön. Sådana köldmedier har flera tusen i GWP-värde (Global Warming Potential). Det kan översättas till att utsläpp av bara några kilo av en sådan gas har samma klimatpåverkan som flera ton koldioxid. Det bättre alternativet är då naturliga köldmedier som har 0-3 i GWP-värde och därför har en försumbar påverkan på klimatet. Målet med f-gasförordningen är att minska förbrukningen av f-gaser med 79 procent till 2030.

Från 1 januari 2020 är det även förbjudet att installera kyl och frysar med köldmedier som har över 2500 i GWP-värde. Även påfyllning av köldmedier med över 2500 i GWP-värde är nu förbjudet enligt det så kallade påfyllningsförbudet.

De nya regelverken har lett till att många tillverkare tagit fram syntetiska köldmedier som har låga GWP-värden men istället släpper ifrån sig TFA, ett farligt ämne som förgiftar naturen. Precis som med oljeindustrin finns det starka krafter som vill behålla f-gaser och syntetiska köldmedier. Därför är just ditt val av köldmedium otroligt viktigt för miljön och framtida generationer.

EU skärper f-gasförordningen

Revideringen av f-gasförordningen blivit godkänd. En av de största effekterna är att tillgången på HFC-köldmedier begränsas kraftigt 2030. Läs sammanfattade insikter!

Digitala utbildningar

Vill du lära dig mer om naturliga köldmedier?

I vår kostnadsfria utbildning får du större kunskap om de regler som gäller vid projektering och installation av kyl- och värmeanläggningar som använder naturliga köldmedier.