Lär dig mer om naturliga köldmedier

Här delar våra experter med sig av sin kunskap om regler, köldmedium, installation och annat inom kyla och värme.

Våra artiklar

Våra artiklar

EU skärper f-gasförordningen

EU har preliminärt beslutat att skärpa f-gasförordningen. Vad innebär det för dig inom kyla och värme? För många innebär skärpningen stora förändringar på kort tid som kan vara kritiska för din verksamhet.

Läs mer om den uppdaterade f-gasförordningen

 

Så sänker du dina elkostnader med energieffektivisering

De senaste åren har det debatterats högt och lågt kring hur vi ska möta vårt enorma behov av energi. Förslagen har avlöst varandra och det kan vara svårt att veta vilken åtgärd som faktiskt är den bästa.

Läs mer om energieffektivisering

 

GWP-värde för köldmedium

I takt med hårdare regleringar kring växtgasutsläpp och alarmerande klimatrapporter har GWP (Global Warming Potential) och koldioxidekvivalenter kommit rejält på tapeten. För köldmedier och dess klimatpåverkan är GWP-värdet avgörande.

Läs mer om GWP

 

AI för kyla och värme

I en tid då kraven på att öka energieffektiviteten och kämpa mot klimatförändringarna blir alltmer aktuella, intar AI en avgörande roll. Men hur kan du som arbetar inom kyla och värme använda AI i praktiken?

Läs mer om AI för kyla och värme

 

Allt om vätgas

En del säger att vätgas är lösningen på klimat- och energifrågan. Andra dömer ut det som ineffektivt. Många tänker att det är farligt på grund av explosionsrisken. Men hur farligt är vätgas egentligen?

Läs mer om vätgas som alternativ energikälla

 

Så påverkas ditt företag av EU:s taxonomi

Nu kommer de nya reglerna för EU:s taxonomiförordning. Kommer ditt företag gynnas eller straffas av reglerna?

Läs mer om den nya  taxonomiförordningen

Olika typer av kylaggregat

Kommersiella kylaggregat finns inom väldigt många sektorer och branscher och är satta att upprätthålla optimala förhållanden för en mängd produkter och processer – från livsmedel till mediciner. I den här artikeln går vi inom olika typer av kylaggregat och vilken roll de spelar idag.

Läs mer om kylaggregat

 

Propan R290

Propan blir allt vanligare som köldmedium tack vare dess låga miljöpåverkan och goda termodynamiska egenskaper. Det kan användas i många olika applikationer, är giftfritt och har 1 i GWP-värde vilket innebär en försumbar påverkan på klimatet. Propan är brandfarligt men tack vare teknikutvecklingen och bättre regelverk finns det nu aggregat med rätt säkerhet för propan.

Lär dig mer om propan R290.

 

Propen R1270

Propen har liknande egenskaper som propan. Det har precis som andra köldmedier en försumbar påverkan på klimatet med 2 i GWP-värde. Propen kan användas i en rad olika applikationer. 

Lär dig mer om propen R1270.

 

Isobutan R600a

Isobutan används i många typer av applikationer men är att föredra i hushåll eller i mindre kommersiella anläggningar. Isobutan har 3 i GWP-värde vilket gör att det har en väldigt låg påverkan på klimatet.

Lär dig mer om isobutan R600A.

 

Ammoniak R717

Ammoniak har väldigt goda termodynamiska egenskaper och används generellt för stora kommersiella applikationer. Precis som andra naturliga köldmedier har det en försumbar påverkan på klimatet. Ammoniak har så lågt som 0 i GWP-värde.

Lär dig mer om ammoniak R717 .

 

Koldioxid R744

Koldioxid är idag ett av de mest använda naturliga köldmedierna som passar för en rad olika applikationer. Koldioxid har 1 i GWP-värde.

Lär dig mer om koldioxid R744.

Vi har arbetat med propan i över 15 år

I över 15 år har vi utvecklat aggregaten till den höga standard de har idag. Det finns ingen annan i Sverige som jobbat dedikerat så länge med det naturliga köldmediet propan.

På vår hemsida hittar du massor av kunskap från våra experter i form av artiklar, podd och utbildningsfilmer. Hittar du inte det du söker, finns vi bara ett samtal bort.