Regelverken för naturliga köldmedier

I det här avsnittet pratar vi om de svenska regelverken för dig som tillverkar, installerar eller brukar kylaggregat och värmepumpar. Vilka regler ska du känna till? Vilka kontroller måste göras och när behövs en tredje part i arbetet?

 

Vi utgår framförallt från aggregat och anläggningar som använder naturliga köldmedier. Vi diskuterar hur de regleras av AFS 2017:3 samt lokala standarder. Som expert i studion har vi med oss Benny Hoff, besiktningsingenjör och senior inspektör på Dekra. Är du konsult, installatör eller fastighetsägare är det här definitivt ett avsnitt du inte vill missa.

 

Skulle du vilja lära dig mer erbjuder vi på Enrad kostnadsfria utbildningar kring projektering och installation av naturliga köldmedier.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Lyssna

Regelverken för naturliga köldmedier

Vilka regler finns det kring kyl- och värmeanläggningar med naturliga köldmedier? Vem ansvarar för att reglerna efterföljs?

I poddavsnittet “Regelverken för naturliga köldmedier” diskuterar Andreas Bäckäng, VD på Enrad, och Benny Hoff, besiktningsingenjör och inspektör på Dekra, vilka regler du som konsult, installatör eller fastighetsägare behöver hålla koll på.

Lyssna på avsnittet eller läs sammanfattningen.

Regelverk för trycksatta anläggningar

År 1997 bestämde EU att vi skulle ha likadana regler för tillverkning av tryckbärande anläggningar i alla medlemsländer. Då tog man fram direktivet Ped, alltså Pressure Equipment Directive, som reglerar konstruktion och tillverkning av tryckbärande anläggningar.

Benny förklarar att om en anläggning anses vara säker får tillverkarna enligt PED själva göra tester. Men ju farligare anläggningen är, desto mer inblandning av en tredjepart behövs. Ett sådant tredjepartsorgan kallas för “notified body”.

I Sverige har vi en direkt översättning av direktivet som heter AFS 2016:1. Där finns allt om klassning, vem som får göra olika typer av kontroller och hur man ska tillverka anläggningarna.

Kvalitetssystem som gör det möjligt för tillverkarna att testa produkter själva

Benny berättar att när det kommer till Enrad, så har företaget ett system som kallas Modul D. Då kontrollerar en tredjepart manualer, konstruktionsritningar, flödesschema och egentligen all dokumentation. ”Från riskanalys till bruksanvisning”, säger Benny.

Om man har ett mindre produktionsflöde, så kan Dekra komma ut och kontrollera på plats. Men i Enrads fall där man tillverkar på löpande band, blir det inte hållbart att komma till verkstaden varje gång ett nytt aggregat ska säljas.

Då använder man istället certifieringar och tittar på kompetensen hos personalen som ska utföra kontrollerna. Benny förklarar att de försäkrar sig om att Enrad själva har resurser, befogenhet och kompetens att göra testerna.

Därefter kommer Dekra ut två gånger per år för att kolla så att Enrad har skött sig. Personalen testas på både praktiska och teoretiska delar och får certifieringar beroende på hur det går.

Om allt sköts korrekt förlängs avtalet med Modul D i två år till.

Tillverkaren ska förenkla livet för alla inblandade

Det är alltid ägaren som har ansvar för anläggningens säkerhet. Men Andreas säger att det är svårt att hålla koll på alla regler när man inte arbetar i branschen.

Benny håller med och tycker att det är en tuff uppgift som ägare i en liten industri att kunna allt från bokföring till arbetsmiljö och regler om kyl- och värmeanläggningar.

Därför behöver det finnas experter som förenklar och förklarar. Andreas berättar att på Enrad arbetar de mycket för att underlätta för både installatören, konsulten och ägaren. Bland annat med säkerhet och andra smarta funktioner som förenklar de årliga kontrollerna.

Ett exempel är att de har ett bläck som gör att du kan ta bort säkerhetsventilen utan att du behöver tömma ut köldmediet först. Detta gör det enkelt och mer tidseffektivt för företaget som ska testa ventilerna varje år.

Alla måste ta sitt ansvar för att reglerna följs

Arbetsmiljöverket har en föreskrift som kallas för användning och kontroller av trycksatta anläggningar – AFS 2017:3. Föreskriften gäller under installation och årliga kontroller.

Benny berättar att även om det är installatören som använder föreskriften, så är den riktad mot ägaren. Ägarens ansvar sträcker sig över allt som har med anläggningen att göra, vilket innebär att om installatören missar en kontroll, är det ändå ägaren som åker dit om något skulle hända.

Men om du som ägare inte vet om att det finns en föreskrift är det svårt att ställa rätt krav och frågor. Därför tycker Andreas att det är både tillverkarens, konsultens och installatörens skyldighet att förmedla informationen som ägarna behöver.

Den som har kontakt med ägaren behöver förklara regler kring riskanalys, vilka föreskrifter som finns, vilket ansvar de har och vilka kontroller som ska göras.

“Det är svårt för ägaren att ställa frågor kring något de inte vet om”, säger Andreas.

Naturliga köldmedier är enkla att arbeta med

Eftersom syntetiska köldmedier är på väg bort från marknaden är ämnena inget Andreas vill diskutera närmare i podden. Men han vill ändå poängtera att om du lyssnar på podden och känner att det låter komplicerat med naturliga köldmedier, så är det inte svårare än det du redan gör idag.

Även med syntetiska köldmedier behöver du göra riskanalyser, underhåll och årliga kontroller. Det är ingen större skillnad.

Dessutom tjänar man på underhåll och kontroller ur ett hållbarhetsperspektiv, eftersom du hela tiden håller din anläggning i ett bra skick genom att se till så att den inte läcker eller använder mer energi än nödvändigt.

Vill du lära dig mer om regelverken för naturliga köldmedier?

Lyssna på podden med Benny och Andreas där de går in på ännu fler detaljer kring regelverken.

Här kan du också läsa mer om fördelar och nackdelar med

olika naturliga köldmedier:

Har du andra frågor om naturliga köldmedier? Vi på Enrad har över 15 års erfarenhet från branschen och svarar gärna på alla dina frågor. Maila oss på info@staging.enrad.se

Fler avsnitt

Geoenergi – Grön värme och kyla under jord thumbnail

Geoenergi – Grön värme och kyla under jord

20240419

EU skärper f-gasförordningen thumbnail

EU skärper f-gasförordningen

20231109

Så sänker du dina elkostnader med energieffektivisering thumbnail

Så sänker du dina elkostnader med energieffektivisering

20231017

AI för kyla och värme thumbnail

AI för kyla och värme

20230816

Så påverkas du av nya f-gasförordningen thumbnail

Så påverkas du av nya f-gasförordningen

20230329

Lär dig allt om vätgas thumbnail

Lär dig allt om vätgas

20230313

Så påverkas ditt företag av EU:s taxonomi thumbnail

Så påverkas ditt företag av EU:s taxonomi

20230123

Allt du behöver veta om solceller och hybridpaneler thumbnail

Allt du behöver veta om solceller och hybridpaneler

20221205

Allt du behöver veta om CO2 R744 thumbnail

Allt du behöver veta om CO2 R744

20221023

Allt du behöver veta om ammoniak R717 thumbnail

Allt du behöver veta om ammoniak R717

20220919

Allt du behöver veta om propan R290 thumbnail

Allt du behöver veta om propan R290

20220622

Bli hållbar med rätt akustik thumbnail

Bli hållbar med rätt akustik

20220421

Köldmedier – hur ser framtiden ut? thumbnail

Köldmedier – hur ser framtiden ut?

20220322

Digitala utbildningar

Vill du lära dig mer om naturliga köldmedier?

I vår kostnadsfria utbildning får du större kunskap om de regler som gäller vid projektering och installation av kyl- och värmeanläggningar som använder naturliga köldmedier.

Är du redo att ta klivet mot ett klimatneutralt samhälle?

Då vill vi gärna höra från dig! Vi förstår att det kan finnas en del frågetecken när du står inför att byta ut det du är van vid mot något nytt. Men vi finns här för att besvara alla dina frågor, vare sig det handlar om våra produkter eller om naturliga köldmedier överhuvudtaget.