Så påverkas du av nya f-gasförordningen

Kyl- och värmebranschen står inför stora utmaningar. EU:s nya f-gasförordning och förbud av PFAS-ämnen kommer påverka branschen och samhället stort de kommande åren. Men hur påverkar reglerna dig som är fastighetsägare, installatör eller konsult?


För att lära oss mer intervjuar vi Audun Heggelund, Fagdirektør på norska miljödirektoratet och Viktor Ölen, teknisk expert på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. I studion har vi även med oss Andreas Bäckäng, vd, Enrad och Gunnar Oesterreich som modererar podden.Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Lyssna

Så påverkas du av nya f-gasförordningen

Kyl- och värmebranschen står inför stora utmaningar. EU:s nya f-gasförordning kommer påverka branschen och samhället stort de kommande åren. Men hur påverkar reglerna dig som är fastighetsägare, installatör eller konsult?

Den frågan och många fler får du svar på i poddavsnittet ”Så påverkas du av nya f-gasförordningen” med Audun Heggelund, Fagdirektør på norska miljödirektoratet, Viktor Ölen, teknisk expert på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och Andreas Bäckäng, vd för Enrad.

Lyssna på avsnittet eller läs våra sammanfattande insikter från deras samtal.

Dubblat mål sen F-gasförordningen upprättades

Den 1 januari 2015 trädde F-gasförordningen i kraft som en del av EU:s övergripande strategi att minska utsläppen av växthusgaser.

Samma år kom Parisavtalet som – väldigt kortfattat – säger att vi behöver begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader men helst ännu mer då vi redan vid 1,5 grader kommer få märkbara negativa effekter på samhället.

I december 2019 presenterades “European Green Deal” – en omfattande politisk och ekonomisk strategi med syfte att tackla klimatförändringarna och främja en hållbar ekonomi.

Med den strategin kom stora förändringar om hur mycket vi behöver minska utsläppen. I stället för en minskning på 30% till 2030, ska utsläppen minska med 55%. Nästan dubbelt så mycket.

Så vad innebär allt detta för dig som fastighetsägare, installatör eller konsult inom kyla och värme?

Med dubbla mål behöver f-gaserna fasas ut snabbare. Redan 2025 ska man bland annat förbjuda enhetsaggregat med köldmedier som har GWP-värde på över 150.

Ett förslag som ligger hos EU:s medlemsstater just nu är att alla f-gaser ska fasas ut helt och hållet till 2050. Det innebär att någonstans runt 2028 kommer vi inte ha någon ny köldmedia på marknaden för nya produkter. Och 2030 kommer man inte längre kunna fylla på befintliga utrustningar.

Ska du uppdatera eller byta ut dina kyl- och värmepumpar kan det alltså bli en dyr historia om du väljer aggregat som behöver bytas ut inom en snar framtid.

HFC, HFO eller naturliga köldmedier? Audin reder ut vad du bör satsa på

HFC står för Hydrofluorkolväten. Köldmedier med HFC har högt GWP-värde och det är alltså dessa som nu kommer fasas ut. Exempel på vanliga HFC-köldmedier är R-134, R-410 och R-404. Har du ett aggregat som använder någon av dessa – är det hög tid att se dig omkring för ersättare redan nu.

HFO står för Hydroflouroolefiner. Den är lik HFC, men har en kemisk modifiering som gör att den inte stannar så länge i atmosfären. Därför bidrar den inte lika mycket till den globala uppvärmningen.

Men är lösningen på alla våra problem att byta ut HFC mot HFO?

Audin berättar att ett sådant byte visserligen bidrar till minskad växthuseffekt – men skapar i stället ett annat miljöproblem. Framförallt på områden i närheten av där gasen används.

HFO bryts ner till olika ämnen som sedan stannar kvar i miljön. TFA (Triflourättiksyra) är ett sådant ämne som bryts ner snabbt, för att sedan falla med snö och regn. Ämnet finns kvar under lång tid i mark, insjöar och älv vilket gör att människor och djur exponeras för det i bland annat sitt dricksvatten.

Andreas har kämpat länge för att få bort båda ämnena från marknaden. Han ser HFO som fjärde generationens köldmedier – och hoppas på ett snabbt agerande från EU så att även HFO stoppas i tid.

Om du byter ut HFC mot HFO skulle det kunna bli en temporär lösning då EU hela tiden ser över den typen av skadliga ämnen.

Så vad ska du göra i stället för att slippa byta ut dina aggregat inom närmsta tiden?

För Andreas och många andra inom branschen är svaret enkelt – du behöver gå över till naturliga köldmedier som inte är skadligt för människor och miljö.

Viktor håller med, men tillägger att en sådan övergång kommer innebära att man byter ut ett globalt problem mot ett lokalt. Lokalt behöver man hantera brännbarheten om man använder kolväten, högre tryck om man har koldioxid eller giftighet om man har ammoniak. Men han poängterar också att det inte kommer bli några problem – så länge det görs större satsningar på utbildning.

Läs mer om fördelar och nackdelar med naturliga köldmedier:

Vi behöver sluta argumentera och satsa mer på utbildning inom naturliga köldmedier

Idag lägger Andreas och många andra företag mycket tid och kraft på att argumentera och bestrida felaktiga påståenden.

Ett påstående som Andreas ofta behöver motargumentera är att naturliga köldmedier skulle vara farligt. Det är en felaktig bild som kommer från 1800-talet då det tyvärr var en del olyckor kopplade till naturliga köldmedier.

Men det är inte konstigt att det var så – på den tiden var kunskapen låg och produkterna var inte färdigutvecklade. Idag är aggregaten extremt säkra och det finns många utbildningar du kan gå för att lära dig mer om hantering av naturliga köldmedier.

Viktor håller med och säger att han ser fram emot att inte längre behöva lägga tid, energi och pengar på att försöka lösa det här problemet. Han arbetar med forskning som kallas varmt och kallt, och där lägger man enligt honom alldeles för mycket tid på att forska om köldmedier. När miljövänliga alternativ blir normen, kommer han börja jobba på roligare saker säger han – som hur man bygger mer energieffektiva system till exempel.

Både Audin och Viktor berättar att utvecklingen går fort. Installatörer i Sverige och Norge utbildar sina kunder, och idag finns det alltid aggregat för naturliga köldmedier med i offerter. Vi har alltså kommit en bra bit på vägen, men fler behöver förstå vikten av att övergången görs snabbare.

Var kan du som arbetar med köldmedier på olika sätt, få mer kunskap om naturliga köldmedier?

Ett sätt är att lyssna på vår podd där vi diskuterar köldmedier. Vi har också utbildningar som är helt kostnadsfria och på vår hemsida finns massor av information för den som vill läsa mer.

En stor affärsmöjlighet för dig som installatör och konsult

Skiftet till naturliga köldmedier kommer bli en stor omställning – men väl värt det för människor och miljön när vi kommer ut på andra sidan.

Viktor, Andreas och Audin ser stora möjligheter för både branschfolk och investerare att tjäna en rejäl hacka på övergången. Om vi ska sälja 60 miljoner värmepumpar innan 2030 kommer det dessutom skapas många nya jobb för installatörer och konsulter som är utbildade inom naturliga köldmedier.

Det bästa av allt enligt Andreas? Förutom fantastiska affärsmöjligheter får du chansen att tjäna pengar på något som känns bra – som gör skillnad för världen!

Vill du veta mer om hur F-gasförordningen kommer påverka dig? Lyssna på podden med Audin, Viktor och Andreas där de går in på ännu fler detaljer.

Har du frågor om naturliga köldmedier? Vi på Enrad har över 15 års erfarenhet av att arbeta med det och svarar gärna på alla dina frågor. Maila oss på info@staging.enrad.se.

EU har beslutat att skärpa F-gas förordningen, det kan du läsa ner om här.

Fler avsnitt

Geoenergi – Grön värme och kyla under jord thumbnail

Geoenergi – Grön värme och kyla under jord

20240419

EU skärper f-gasförordningen thumbnail

EU skärper f-gasförordningen

20231109

Så sänker du dina elkostnader med energieffektivisering thumbnail

Så sänker du dina elkostnader med energieffektivisering

20231017

AI för kyla och värme thumbnail

AI för kyla och värme

20230816

Lär dig allt om vätgas thumbnail

Lär dig allt om vätgas

20230313

Så påverkas ditt företag av EU:s taxonomi thumbnail

Så påverkas ditt företag av EU:s taxonomi

20230123

Allt du behöver veta om solceller och hybridpaneler thumbnail

Allt du behöver veta om solceller och hybridpaneler

20221205

Allt du behöver veta om CO2 R744 thumbnail

Allt du behöver veta om CO2 R744

20221023

Allt du behöver veta om ammoniak R717 thumbnail

Allt du behöver veta om ammoniak R717

20220919

Allt du behöver veta om propan R290 thumbnail

Allt du behöver veta om propan R290

20220622

Regelverken för naturliga köldmedier thumbnail

Regelverken för naturliga köldmedier

20220519

Bli hållbar med rätt akustik thumbnail

Bli hållbar med rätt akustik

20220421

Köldmedier – hur ser framtiden ut? thumbnail

Köldmedier – hur ser framtiden ut?

20220322

Digitala utbildningar

Vill du lära dig mer om naturliga köldmedier?

I vår kostnadsfria utbildning får du större kunskap om de regler som gäller vid projektering och installation av kyl- och värmeanläggningar som använder naturliga köldmedier.

Är du redo att ta klivet mot ett klimatneutralt samhälle?

Då vill vi gärna höra från dig! Vi förstår att det kan finnas en del frågetecken när du står inför att byta ut det du är van vid mot något nytt. Men vi finns här för att besvara alla dina frågor, vare sig det handlar om våra produkter eller om naturliga köldmedier överhuvudtaget.